Hjem - Lions - Aarstidens Kvinder

Menu

ANSØGNING OM DONATION

Vi modtager gerne ansøgninger om støtte, og i klubben vurderer vi løbende de indkomne ansøgninger. Har du kendskab til personer, foreninger eller organisationer, der med vores støtte kan gøre en forskel, så send gerne en ansøgning til os.

Hvordan tjener vi penge?
Gennem klubbens forskellige aktiviteter tjener Aarstidens Kvinder blandt andet penge via salg af juledekorationer, arrangementet Lions café, Lykkeskabet, servering og salg af billetter samt ved at hjælpe til ved loppemarked hos Lions Club Aars.

Vores ønske er, at donationen blandt andet skal gavne i lokalområdet – altså den tidligere Aars Kommune. Til orientering yder Aarstidens Kvinder som hovedregel IKKE tilskud til almindelig drift.

Krav til ansøgning
Ansøgning om donation eller velbegrundet forslag til større jubilæumsdonation, sendes pr. mail til: p.aarstidenskvinder ved lions prik dk (klubbens præsident)

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:
1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger. Oplys venligst om organisationens formål.
2. Beskriv det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
3. Omfang af støtte/beløb.
4. Budget for aktiviteten skal meget gerne vedlægges.
5. Er der søgt støtte andre steder, oplys da venligst om hos hvem, der er søgt og hvor stort et beløb, der er søgt.
6. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt.
7. Mailadresse og evt. telefonnummer til svar på støtteansøgning.
8. Kontonummer til overførsel af evt. bevilget støtte.
9. Svar på ansøgninger kan forventes 3-4 uger efter ansøgningstidspunktet.

Begrænsede midler kræver prioritering
Hvis en ansøgning ikke indeholder de ønskede oplysninger, vil den enten blive returneret med ønske om supplerende oplysninger, eller blive afvist umiddelbart.

Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin prioritering, da vores midler er begrænsede.

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få ansøgeren eller en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

Støtter mange forskellige formål
Vi donerer løbende støtte til humanitært arbejde lokalt, nationalt og internationalt. Støtten går til mange forskellige formål - lige fra julehjælp til katastroferamte områder ude i verden. Hver en krone som er tjent doneres videre - ingen midler går til administration.

Følg Lions