Hjem - Lions - Aarstidens Kvinder

Menu

ANSØGNING OM DONATION

Vi modtager gerne ansøgninger om støtte, og i klubben vurderer vi løbende de indkomne ansøgninger, så send gerne en ansøgning til os. 

Vores ønske er, at donationen blandt andet skal gavne i lokalområdet – altså den tidligere Aars Kommune. Til orientering yder Aarstidens Kvinder som hovedregel IKKE tilskud til almindelig drift.

Krav til ansøgning
Ansøgning om donation eller velbegrundet forslag til større jubilæumsdonation, sendes pr. mail til: p.aarstidenskvinder ved lions prik dk (klubbens præsident)

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:
1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger. Oplys venligst om organisationens formål.
2. Beskriv det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
3. Omfang af støtte/beløb.
4. Vedlæg gerne et budget for aktiviteten.
5. Er der søgt støtte andre steder, oplys hos hvem og hvilket beløb, der er søgt.
6. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt.
7. E-mail samt telefonnummer til svar på støtteansøgning.
8. Kontonummer til overførsel af evt. bevilget støtte.
9. Svar på ansøgninger kan forventes 3-4 uger efter ansøgningstidspunktet.

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få ansøgeren eller en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

Følg Lions