Hjem - Lions - Aarstidens Kvinder

Menu

Giver donation til Barnets Blå Hus

Lions – Aarstidens Kvinder har netop doneret 10.000 kroner til den private organisation Barnets Blå Hus Vesthimmerland. Donationen er overskuddet fra den årlige Lions Café, hvor visegruppen DeVi-se underholdt på Vesthimmerlands Gymnasium. Til koncerten præsenterede de morsomme, alvor-lige og skæve visesange, hvorfor Aarstidens Kvinder retter en særlig tak til DeVise for en medriven-de koncert, som gjorde donationen mulig.

Lone Larsen som i år er præsident i Aarstidens Kvinder, roste ved donationen Barnets Blå hus for den enorme indsats de yder for børn, unge og deres forældre. ”Det er et væsentligt arbejde I gør - et arbejde som i særlig grad får børn og unge til at tro på sig selv, på livet og på fremtiden, og det har alle børn og unge ret til,” understregende Lone Larsen. Det er netop det arbejde som Aarsti-dens Kvinder gerne vil sige tak for. Pengene er en håndsrækning til nye bænke, der skal bruges ved havens bålsted, som de flittigt benytter i arbejdet med børnene.

Ole Boserup Smed og Lone Larsen
Ole Boserup Smed der er leder af Barnets Blå Hus Vesthimmerland, takkede for donationen, og bemærkede, at donationer er afgørende for stedets mulighed for fortsat at gøre en ekstra indsats. Han fortalte, at huset er et behandlingstilbud og et fristed for børn og unge fra hjem med misbrugsfamilier. Det er gratis for brugerne, og man kommer der fast hver uge. Der er ansat lønnede terapeuter på stedet men også frivillige hjælper til med den daglige drift. Børn og deres familier kommer anonymt på stedet, og de behøver således ikke en visitation fra kommunen. Lige nu er 22 børn og deres familier indskrevet på stedet. Midler til driften kommer primært fra Socialstyrelsen og fra private donationer. De støttes ikke af Vesthimmerlands Kommune, men lejer huset af kommunen til en overkommelig husleje.

Hos Aarstidens Kvinder glæder de sig over at dele penge ud som i den grad gør en forskel. De seneste måneder har de humanitære aktiviteterne været på standby på grund af corona situationen, men snart har Aarstidens Kvinder flere initiativer på vej. De deltager ved By Night i oktober med det velkendte lykkeskab og holder en by-jubilæums-gåtur på den Internationale Diabetesdag 14. november. Gåturen i Jenle Plantage holdes i samarbejde med den lokale diabetesforening. Hos Aarstidens Kvinder håber de, at mange vil bakke op de kommende initiativer. Hvad angår skovturen, så går al overskud ubeskåret til børn med diabetes, da nul procent i lions går til administration.

Følg Lions