Hjem - Lions - Aarstidens Kvinder

Menu

Håndtering af persondata

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONDATA
Lions - Aarstidens Kvinder behandler personoplysninger på følgende måde:

Såvel almindelige oplysninger, oplysninger om cpr-numre, som særlige følsomme
oplysninger, behandles i overensstemmelse med de politikker, der af Lions Danmark er
indlagt på Lions Office.
I samme forbindelse også i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der findes om databehandling.
Vi er bekendt med, at vi har oplysninger om os selv, andre medlemmer, oplysninger fra
ansøgere om donationer, donationsgivere, ansøgninger fra deltagere i YCE, Handicaplejre,
Young Ambassador og Lions Adventure, herunder deltagerlister og betalingsoversigter.

Samtlige disse oplysninger, som kan være almindelige oplysninger men også særlige
følsomme oplysninger, behandles i overensstemmelse med ovennævnte principper.
Vi er bekendte med registreredes rettigheder, herunder ret til sletning af oplysninger.
I tilfælde af brud på datasikkerhed indberetter vi i overensstemmelse med de gældende
forskrifter.

Påpasselige med alle persondata
Vi er påpasselig i forhold til opbevaring og anvendelse af alle persondata, og såfremt der
sker brud på en registreredes rettigheder, meddeler vi straks dette til DPO.
Politikker og regler for persondata er kommunikeret rundt til medlemmerne i vores klub, og disse er ligeledes informeret om rettigheder og pligter.

Behandlingen af oplysninger vil sandsynligvis ikke medføre risiko for registreredes
rettigheder eller frihedsrettigheder. Behandlingen er udelukkede lejlighedsvis.
Såfremt vi mod forventning skulle få oplysninger, der er særlig følsomme, behandles disse med særlig omhu.

Følg Lions